Romfolket må akseptere likhet for loven

Flere av landets nettaviser har i dag overskrifter om at romfolkets leir ved Sognsvann vil bli ryddet med makt i løpet av dagen. Bakgrunnen for dette er at Oslo Byfogdembete den 14. november avsa en kjennelse om tvangsoppløsning av leiren. Denne kjennelsen er for så vidt anket…. Derimot er politiet bedt om å  bistå i saken. De var der oppe fredag sammen med namsmyndighetene. Romfolket ble gitt en frist til i dag kl. 09:00 for å rydde og oppløse leiren frivillig.

Kravet om tvangsoppløsning av leiren er rettet av grunneier, Statsbygg. Årsaken til kravet er at det ikke er tillatt å overnatte i friluft i området i mer enn to døgn sammenhengende. Romfolkets leir har derimot vært vedvarende over lenger tid. Romfolket har heller ikke gitt noen signaler om oppløsning av leiren, slik at leiren har fått en mer varig karakter. Det er mer en langvarig okkupasjon av marka enn en sporadisk camping.

Bilde fra VG Nett

«Folk er folk» har vist til at romfolket kun benytter seg av allemannsretten. Joda, jeg er enig i at romfolket også kan benytte seg av denne. Allemannsretten er ikke begrenset til den kaukasiske delen av menneskerasen som oppholder seg i landet. Den gjelder nettopp ALLE. Det «Folk er folk» ikke ser ut til å ta med i denne betraktningen er at allemannsretten kommer med en tidsbegrensning. Allemannsretten gir INGEN, ei heller romfolket eller andre bostedsløse, rett til å langvarig okkupere annen manns grunneiendom. Man må enten holde seg til de to døgnene som man har rett til, eller søke grunneier om samtykke. Et slikt samtykke foreligger tydeligvis ikke fra grunneier i dette tilfelle.

Dette er dog ikke det eneste tilfellet på at romfolket tar seg til rette. Vaterlandsparken på Grønland er et annet godt eksempel. Jeg ferdes mye i området, og har fulgt utviklingen som har vært der gjennom det siste året. Den har vært horribel for å si det mildt. Det har til tider vært svært mange av romfolket som har oppholdt seg der nattestid. Ikke bare oppholdt seg heller. De har campet der. Kommet kjørende med madrasser og møbler og annet som i alle fall jeg ikke har med meg på campingtur.

Flere offentlige myndigheter har til tider bortvist romfolket fra Vaterlandsparken. Til stort opprør fra romfolket selv, og støtteorganisasjonen «Folk er folk». Det stilles spørsmål om hvor de skal gjøre av seg. Det ropes ut at romfolket må få leve på sitt vis, følge sin kultur. Derimot så har jeg til gode å høre en eneste god unnskyldning for at loven ikke gjelder for romfolket. Det har seg nemlig slik at det i tettbebygde strøk, offentlig parker osv. ikke er tillatt å campe uten en særskilt tillatelse fra kompetent offentlig myndighet. En slik tillatelse har romfolket ikke innhentet.

Det har også vært mange saker tilknyttet romfolkets mangel på tilgang til offentlige toaletter. De har rett og slett gjord sitt fornødne i naturen. Nødvendig og uungåelig i følge «Folk er folk» og romfolket selv. Jeg forstår at visse fysiske behov ikke lar seg kue. Må man så må man. Derimot er det ikke tillatt å gjøre slikt i det offentlige rom. Hvis Ola Nordmann skulle finne på å urinere på gata, så må vedkommende finne seg i å bli bøtelagt i tusen kroners klassen. Slik er faktisk loven! Jeg har tilgode å høre en god unnskyldning for at romfolket står over loven her også….

Bilde fra Oslo By

Sistnevnte har vært et stort problem. Særlig i sommer. Det må også sees i sammenheng med den forsøpling disse leirene har ført med seg. Det har til tider vært så ille at helsemyndighetene har måttet komme på banen ved enkelte anledninger. Jeg har selv merket dette…

Jeg husker flere ganger i sommer. Vakre solskinnsdager hvor jeg kommer tuslende fra paradegaten mot Grønland, mellom Plaza og Spektrum. Hver gang jeg rundet hjørnet av Plaza mot Vaterlandsparken var det som å få et slag i trynet. Jeg ble møtt av en vegg av stank fra urin og avføring. Jeg skal ikke utelukkende legge all skyld på romfolket, for det er mye annet rart som vanker under broen der også. Derimot så vet jeg på egen erfaring at det har vært en vesentlig forverring i sommer som har økt i takt med antall overnattingsgjester i Vaterlandsparken.

For all del… Jeg ønsker ikke å rakke ned på romfolket som gruppe. Selvfølgelig er de mennesker de også. De er ikke noe mindre verdt enn deg og meg. Derimot så ber de om forståelse og respekt for deres levesett og kultur. Da spør jeg meg selv om hvorfor vi skal respektere dette, når de ikke respekterer våre lover, regler og normer. Det kan være seg overnatting, toalettbesøk i det offentlige rom, aggressiv tigging, sniking på kollektivtransporten osv. osv. De er ikke hevet over loven. Er de på norsk jord, så er de underlagt norsk jurisdiksjon på disse områdene. Da må de finne seg i å bli møtt med samme form for håndheving fra den utøvende makt som jeg ville blitt.